Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chraštice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chraštice, hasicí přístroje Chraštice, školení na hasicí přístroje Chraštice, prodej hasicích systémů Chraštice, prodej hasicích přístrojů Chraštice, hasiva a hasicí příslušenství Chraštice, Tepostop Chraštice, firestop Chraštice, hasicí systémy Chraštice, hasicí zařízení Chraštice, hasicí přístroje Chraštice, požární ochrana Chraštice, stabilní hasicí zařízení Chraštice, lokální stabilní hasicí zařízení Chraštice, automatický hasicí systém Chraštice, samočinný hasicí systém Chraštice, hasit CO2 Chraštice, hasit oxid uhličitý Chraštice, hasit s inergen Chraštice, čisté hasivo Chraštice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chraštice, vodní hasící přístroj Chraštice, sněhový hasící přístroj Chraštice, pěnový hasící přístroj Chraštice, požární zabezpečení Chraštice, požární bezpečnost Chraštice, protipožární ochrana Chraštice, servisní organizace hasících přístrojů Chraštice, hasící syytémy serverovny Chraštice,hasící filter Chraštice, hasící přístroje pro cnc stroje Chraštice, hasící systémy pro autobusy Chraštice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.