Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrastavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrastavice, hasicí přístroje Chrastavice, školení na hasicí přístroje Chrastavice, prodej hasicích systémů Chrastavice, prodej hasicích přístrojů Chrastavice, hasiva a hasicí příslušenství Chrastavice, Tepostop Chrastavice, firestop Chrastavice, hasicí systémy Chrastavice, hasicí zařízení Chrastavice, hasicí přístroje Chrastavice, požární ochrana Chrastavice, stabilní hasicí zařízení Chrastavice, lokální stabilní hasicí zařízení Chrastavice, automatický hasicí systém Chrastavice, samočinný hasicí systém Chrastavice, hasit CO2 Chrastavice, hasit oxid uhličitý Chrastavice, hasit s inergen Chrastavice, čisté hasivo Chrastavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrastavice, vodní hasící přístroj Chrastavice, sněhový hasící přístroj Chrastavice, pěnový hasící přístroj Chrastavice, požární zabezpečení Chrastavice, požární bezpečnost Chrastavice, protipožární ochrana Chrastavice, servisní organizace hasících přístrojů Chrastavice, hasící syytémy serverovny Chrastavice,hasící filter Chrastavice, hasící přístroje pro cnc stroje Chrastavice, hasící systémy pro autobusy Chrastavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.