Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrastavec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrastavec, hasicí přístroje Chrastavec, školení na hasicí přístroje Chrastavec, prodej hasicích systémů Chrastavec, prodej hasicích přístrojů Chrastavec, hasiva a hasicí příslušenství Chrastavec, Tepostop Chrastavec, firestop Chrastavec, hasicí systémy Chrastavec, hasicí zařízení Chrastavec, hasicí přístroje Chrastavec, požární ochrana Chrastavec, stabilní hasicí zařízení Chrastavec, lokální stabilní hasicí zařízení Chrastavec, automatický hasicí systém Chrastavec, samočinný hasicí systém Chrastavec, hasit CO2 Chrastavec, hasit oxid uhličitý Chrastavec, hasit s inergen Chrastavec, čisté hasivo Chrastavec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrastavec, vodní hasící přístroj Chrastavec, sněhový hasící přístroj Chrastavec, pěnový hasící přístroj Chrastavec, požární zabezpečení Chrastavec, požární bezpečnost Chrastavec, protipožární ochrana Chrastavec, servisní organizace hasících přístrojů Chrastavec, hasící syytémy serverovny Chrastavec,hasící filter Chrastavec, hasící přístroje pro cnc stroje Chrastavec, hasící systémy pro autobusy Chrastavec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.