Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrastava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrastava, hasicí přístroje Chrastava, školení na hasicí přístroje Chrastava, prodej hasicích systémů Chrastava, prodej hasicích přístrojů Chrastava, hasiva a hasicí příslušenství Chrastava, Tepostop Chrastava, firestop Chrastava, hasicí systémy Chrastava, hasicí zařízení Chrastava, hasicí přístroje Chrastava, požární ochrana Chrastava, stabilní hasicí zařízení Chrastava, lokální stabilní hasicí zařízení Chrastava, automatický hasicí systém Chrastava, samočinný hasicí systém Chrastava, hasit CO2 Chrastava, hasit oxid uhličitý Chrastava, hasit s inergen Chrastava, čisté hasivo Chrastava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrastava, vodní hasící přístroj Chrastava, sněhový hasící přístroj Chrastava, pěnový hasící přístroj Chrastava, požární zabezpečení Chrastava, požární bezpečnost Chrastava, protipožární ochrana Chrastava, servisní organizace hasících přístrojů Chrastava, hasící syytémy serverovny Chrastava,hasící filter Chrastava, hasící přístroje pro cnc stroje Chrastava, hasící systémy pro autobusy Chrastava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.