Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chrášťany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chrášťany, hasicí přístroje Chrášťany, školení na hasicí přístroje Chrášťany, prodej hasicích systémů Chrášťany, prodej hasicích přístrojů Chrášťany, hasiva a hasicí příslušenství Chrášťany, Tepostop Chrášťany, firestop Chrášťany, hasicí systémy Chrášťany, hasicí zařízení Chrášťany, hasicí přístroje Chrášťany, požární ochrana Chrášťany, stabilní hasicí zařízení Chrášťany, lokální stabilní hasicí zařízení Chrášťany, automatický hasicí systém Chrášťany, samočinný hasicí systém Chrášťany, hasit CO2 Chrášťany, hasit oxid uhličitý Chrášťany, hasit s inergen Chrášťany, čisté hasivo Chrášťany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chrášťany, vodní hasící přístroj Chrášťany, sněhový hasící přístroj Chrášťany, pěnový hasící přístroj Chrášťany, požární zabezpečení Chrášťany, požární bezpečnost Chrášťany, protipožární ochrana Chrášťany, servisní organizace hasících přístrojů Chrášťany, hasící syytémy serverovny Chrášťany,hasící filter Chrášťany, hasící přístroje pro cnc stroje Chrášťany, hasící systémy pro autobusy Chrášťany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.