Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chraberce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chraberce, hasicí přístroje Chraberce, školení na hasicí přístroje Chraberce, prodej hasicích systémů Chraberce, prodej hasicích přístrojů Chraberce, hasiva a hasicí příslušenství Chraberce, Tepostop Chraberce, firestop Chraberce, hasicí systémy Chraberce, hasicí zařízení Chraberce, hasicí přístroje Chraberce, požární ochrana Chraberce, stabilní hasicí zařízení Chraberce, lokální stabilní hasicí zařízení Chraberce, automatický hasicí systém Chraberce, samočinný hasicí systém Chraberce, hasit CO2 Chraberce, hasit oxid uhličitý Chraberce, hasit s inergen Chraberce, čisté hasivo Chraberce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chraberce, vodní hasící přístroj Chraberce, sněhový hasící přístroj Chraberce, pěnový hasící přístroj Chraberce, požární zabezpečení Chraberce, požární bezpečnost Chraberce, protipožární ochrana Chraberce, servisní organizace hasících přístrojů Chraberce, hasící syytémy serverovny Chraberce,hasící filter Chraberce, hasící přístroje pro cnc stroje Chraberce, hasící systémy pro autobusy Chraberce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.