Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choustníkovo Hradiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choustníkovo Hradiště, hasicí přístroje Choustníkovo Hradiště, školení na hasicí přístroje Choustníkovo Hradiště, prodej hasicích systémů Choustníkovo Hradiště, prodej hasicích přístrojů Choustníkovo Hradiště, hasiva a hasicí příslušenství Choustníkovo Hradiště, Tepostop Choustníkovo Hradiště, firestop Choustníkovo Hradiště, hasicí systémy Choustníkovo Hradiště, hasicí zařízení Choustníkovo Hradiště, hasicí přístroje Choustníkovo Hradiště, požární ochrana Choustníkovo Hradiště, stabilní hasicí zařízení Choustníkovo Hradiště, lokální stabilní hasicí zařízení Choustníkovo Hradiště, automatický hasicí systém Choustníkovo Hradiště, samočinný hasicí systém Choustníkovo Hradiště, hasit CO2 Choustníkovo Hradiště, hasit oxid uhličitý Choustníkovo Hradiště, hasit s inergen Choustníkovo Hradiště, čisté hasivo Choustníkovo Hradiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choustníkovo Hradiště, vodní hasící přístroj Choustníkovo Hradiště, sněhový hasící přístroj Choustníkovo Hradiště, pěnový hasící přístroj Choustníkovo Hradiště, požární zabezpečení Choustníkovo Hradiště, požární bezpečnost Choustníkovo Hradiště, protipožární ochrana Choustníkovo Hradiště, servisní organizace hasících přístrojů Choustníkovo Hradiště, hasící syytémy serverovny Choustníkovo Hradiště,hasící filter Choustníkovo Hradiště, hasící přístroje pro cnc stroje Choustníkovo Hradiště, hasící systémy pro autobusy Choustníkovo Hradiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.