Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choustník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choustník, hasicí přístroje Choustník, školení na hasicí přístroje Choustník, prodej hasicích systémů Choustník, prodej hasicích přístrojů Choustník, hasiva a hasicí příslušenství Choustník, Tepostop Choustník, firestop Choustník, hasicí systémy Choustník, hasicí zařízení Choustník, hasicí přístroje Choustník, požární ochrana Choustník, stabilní hasicí zařízení Choustník, lokální stabilní hasicí zařízení Choustník, automatický hasicí systém Choustník, samočinný hasicí systém Choustník, hasit CO2 Choustník, hasit oxid uhličitý Choustník, hasit s inergen Choustník, čisté hasivo Choustník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choustník, vodní hasící přístroj Choustník, sněhový hasící přístroj Choustník, pěnový hasící přístroj Choustník, požární zabezpečení Choustník, požární bezpečnost Choustník, protipožární ochrana Choustník, servisní organizace hasících přístrojů Choustník, hasící syytémy serverovny Choustník,hasící filter Choustník, hasící přístroje pro cnc stroje Choustník, hasící systémy pro autobusy Choustník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.