Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotýšany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotýšany, hasicí přístroje Chotýšany, školení na hasicí přístroje Chotýšany, prodej hasicích systémů Chotýšany, prodej hasicích přístrojů Chotýšany, hasiva a hasicí příslušenství Chotýšany, Tepostop Chotýšany, firestop Chotýšany, hasicí systémy Chotýšany, hasicí zařízení Chotýšany, hasicí přístroje Chotýšany, požární ochrana Chotýšany, stabilní hasicí zařízení Chotýšany, lokální stabilní hasicí zařízení Chotýšany, automatický hasicí systém Chotýšany, samočinný hasicí systém Chotýšany, hasit CO2 Chotýšany, hasit oxid uhličitý Chotýšany, hasit s inergen Chotýšany, čisté hasivo Chotýšany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotýšany, vodní hasící přístroj Chotýšany, sněhový hasící přístroj Chotýšany, pěnový hasící přístroj Chotýšany, požární zabezpečení Chotýšany, požární bezpečnost Chotýšany, protipožární ochrana Chotýšany, servisní organizace hasících přístrojů Chotýšany, hasící syytémy serverovny Chotýšany,hasící filter Chotýšany, hasící přístroje pro cnc stroje Chotýšany, hasící systémy pro autobusy Chotýšany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.