Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotyně, hasicí přístroje Chotyně, školení na hasicí přístroje Chotyně, prodej hasicích systémů Chotyně, prodej hasicích přístrojů Chotyně, hasiva a hasicí příslušenství Chotyně, Tepostop Chotyně, firestop Chotyně, hasicí systémy Chotyně, hasicí zařízení Chotyně, hasicí přístroje Chotyně, požární ochrana Chotyně, stabilní hasicí zařízení Chotyně, lokální stabilní hasicí zařízení Chotyně, automatický hasicí systém Chotyně, samočinný hasicí systém Chotyně, hasit CO2 Chotyně, hasit oxid uhličitý Chotyně, hasit s inergen Chotyně, čisté hasivo Chotyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotyně, vodní hasící přístroj Chotyně, sněhový hasící přístroj Chotyně, pěnový hasící přístroj Chotyně, požární zabezpečení Chotyně, požární bezpečnost Chotyně, protipožární ochrana Chotyně, servisní organizace hasících přístrojů Chotyně, hasící syytémy serverovny Chotyně,hasící filter Chotyně, hasící přístroje pro cnc stroje Chotyně, hasící systémy pro autobusy Chotyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.