Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotýčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotýčany, hasicí přístroje Chotýčany, školení na hasicí přístroje Chotýčany, prodej hasicích systémů Chotýčany, prodej hasicích přístrojů Chotýčany, hasiva a hasicí příslušenství Chotýčany, Tepostop Chotýčany, firestop Chotýčany, hasicí systémy Chotýčany, hasicí zařízení Chotýčany, hasicí přístroje Chotýčany, požární ochrana Chotýčany, stabilní hasicí zařízení Chotýčany, lokální stabilní hasicí zařízení Chotýčany, automatický hasicí systém Chotýčany, samočinný hasicí systém Chotýčany, hasit CO2 Chotýčany, hasit oxid uhličitý Chotýčany, hasit s inergen Chotýčany, čisté hasivo Chotýčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotýčany, vodní hasící přístroj Chotýčany, sněhový hasící přístroj Chotýčany, pěnový hasící přístroj Chotýčany, požární zabezpečení Chotýčany, požární bezpečnost Chotýčany, protipožární ochrana Chotýčany, servisní organizace hasících přístrojů Chotýčany, hasící syytémy serverovny Chotýčany,hasící filter Chotýčany, hasící přístroje pro cnc stroje Chotýčany, hasící systémy pro autobusy Chotýčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.