Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotusice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotusice, hasicí přístroje Chotusice, školení na hasicí přístroje Chotusice, prodej hasicích systémů Chotusice, prodej hasicích přístrojů Chotusice, hasiva a hasicí příslušenství Chotusice, Tepostop Chotusice, firestop Chotusice, hasicí systémy Chotusice, hasicí zařízení Chotusice, hasicí přístroje Chotusice, požární ochrana Chotusice, stabilní hasicí zařízení Chotusice, lokální stabilní hasicí zařízení Chotusice, automatický hasicí systém Chotusice, samočinný hasicí systém Chotusice, hasit CO2 Chotusice, hasit oxid uhličitý Chotusice, hasit s inergen Chotusice, čisté hasivo Chotusice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotusice, vodní hasící přístroj Chotusice, sněhový hasící přístroj Chotusice, pěnový hasící přístroj Chotusice, požární zabezpečení Chotusice, požární bezpečnost Chotusice, protipožární ochrana Chotusice, servisní organizace hasících přístrojů Chotusice, hasící syytémy serverovny Chotusice,hasící filter Chotusice, hasící přístroje pro cnc stroje Chotusice, hasící systémy pro autobusy Chotusice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.