Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotoviny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotoviny, hasicí přístroje Chotoviny, školení na hasicí přístroje Chotoviny, prodej hasicích systémů Chotoviny, prodej hasicích přístrojů Chotoviny, hasiva a hasicí příslušenství Chotoviny, Tepostop Chotoviny, firestop Chotoviny, hasicí systémy Chotoviny, hasicí zařízení Chotoviny, hasicí přístroje Chotoviny, požární ochrana Chotoviny, stabilní hasicí zařízení Chotoviny, lokální stabilní hasicí zařízení Chotoviny, automatický hasicí systém Chotoviny, samočinný hasicí systém Chotoviny, hasit CO2 Chotoviny, hasit oxid uhličitý Chotoviny, hasit s inergen Chotoviny, čisté hasivo Chotoviny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotoviny, vodní hasící přístroj Chotoviny, sněhový hasící přístroj Chotoviny, pěnový hasící přístroj Chotoviny, požární zabezpečení Chotoviny, požární bezpečnost Chotoviny, protipožární ochrana Chotoviny, servisní organizace hasících přístrojů Chotoviny, hasící syytémy serverovny Chotoviny,hasící filter Chotoviny, hasící přístroje pro cnc stroje Chotoviny, hasící systémy pro autobusy Chotoviny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.