Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotovice, hasicí přístroje Chotovice, školení na hasicí přístroje Chotovice, prodej hasicích systémů Chotovice, prodej hasicích přístrojů Chotovice, hasiva a hasicí příslušenství Chotovice, Tepostop Chotovice, firestop Chotovice, hasicí systémy Chotovice, hasicí zařízení Chotovice, hasicí přístroje Chotovice, požární ochrana Chotovice, stabilní hasicí zařízení Chotovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chotovice, automatický hasicí systém Chotovice, samočinný hasicí systém Chotovice, hasit CO2 Chotovice, hasit oxid uhličitý Chotovice, hasit s inergen Chotovice, čisté hasivo Chotovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotovice, vodní hasící přístroj Chotovice, sněhový hasící přístroj Chotovice, pěnový hasící přístroj Chotovice, požární zabezpečení Chotovice, požární bezpečnost Chotovice, protipožární ochrana Chotovice, servisní organizace hasících přístrojů Chotovice, hasící syytémy serverovny Chotovice,hasící filter Chotovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chotovice, hasící systémy pro autobusy Chotovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.