Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotiněves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotiněves, hasicí přístroje Chotiněves, školení na hasicí přístroje Chotiněves, prodej hasicích systémů Chotiněves, prodej hasicích přístrojů Chotiněves, hasiva a hasicí příslušenství Chotiněves, Tepostop Chotiněves, firestop Chotiněves, hasicí systémy Chotiněves, hasicí zařízení Chotiněves, hasicí přístroje Chotiněves, požární ochrana Chotiněves, stabilní hasicí zařízení Chotiněves, lokální stabilní hasicí zařízení Chotiněves, automatický hasicí systém Chotiněves, samočinný hasicí systém Chotiněves, hasit CO2 Chotiněves, hasit oxid uhličitý Chotiněves, hasit s inergen Chotiněves, čisté hasivo Chotiněves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotiněves, vodní hasící přístroj Chotiněves, sněhový hasící přístroj Chotiněves, pěnový hasící přístroj Chotiněves, požární zabezpečení Chotiněves, požární bezpečnost Chotiněves, protipožární ochrana Chotiněves, servisní organizace hasících přístrojů Chotiněves, hasící syytémy serverovny Chotiněves,hasící filter Chotiněves, hasící přístroje pro cnc stroje Chotiněves, hasící systémy pro autobusy Chotiněves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.