Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotiměř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotiměř, hasicí přístroje Chotiměř, školení na hasicí přístroje Chotiměř, prodej hasicích systémů Chotiměř, prodej hasicích přístrojů Chotiměř, hasiva a hasicí příslušenství Chotiměř, Tepostop Chotiměř, firestop Chotiměř, hasicí systémy Chotiměř, hasicí zařízení Chotiměř, hasicí přístroje Chotiměř, požární ochrana Chotiměř, stabilní hasicí zařízení Chotiměř, lokální stabilní hasicí zařízení Chotiměř, automatický hasicí systém Chotiměř, samočinný hasicí systém Chotiměř, hasit CO2 Chotiměř, hasit oxid uhličitý Chotiměř, hasit s inergen Chotiměř, čisté hasivo Chotiměř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotiměř, vodní hasící přístroj Chotiměř, sněhový hasící přístroj Chotiměř, pěnový hasící přístroj Chotiměř, požární zabezpečení Chotiměř, požární bezpečnost Chotiměř, protipožární ochrana Chotiměř, servisní organizace hasících přístrojů Chotiměř, hasící syytémy serverovny Chotiměř,hasící filter Chotiměř, hasící přístroje pro cnc stroje Chotiměř, hasící systémy pro autobusy Chotiměř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.