Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotilsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotilsko, hasicí přístroje Chotilsko, školení na hasicí přístroje Chotilsko, prodej hasicích systémů Chotilsko, prodej hasicích přístrojů Chotilsko, hasiva a hasicí příslušenství Chotilsko, Tepostop Chotilsko, firestop Chotilsko, hasicí systémy Chotilsko, hasicí zařízení Chotilsko, hasicí přístroje Chotilsko, požární ochrana Chotilsko, stabilní hasicí zařízení Chotilsko, lokální stabilní hasicí zařízení Chotilsko, automatický hasicí systém Chotilsko, samočinný hasicí systém Chotilsko, hasit CO2 Chotilsko, hasit oxid uhličitý Chotilsko, hasit s inergen Chotilsko, čisté hasivo Chotilsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotilsko, vodní hasící přístroj Chotilsko, sněhový hasící přístroj Chotilsko, pěnový hasící přístroj Chotilsko, požární zabezpečení Chotilsko, požární bezpečnost Chotilsko, protipožární ochrana Chotilsko, servisní organizace hasících přístrojů Chotilsko, hasící syytémy serverovny Chotilsko,hasící filter Chotilsko, hasící přístroje pro cnc stroje Chotilsko, hasící systémy pro autobusy Chotilsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.