Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotětov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotětov, hasicí přístroje Chotětov, školení na hasicí přístroje Chotětov, prodej hasicích systémů Chotětov, prodej hasicích přístrojů Chotětov, hasiva a hasicí příslušenství Chotětov, Tepostop Chotětov, firestop Chotětov, hasicí systémy Chotětov, hasicí zařízení Chotětov, hasicí přístroje Chotětov, požární ochrana Chotětov, stabilní hasicí zařízení Chotětov, lokální stabilní hasicí zařízení Chotětov, automatický hasicí systém Chotětov, samočinný hasicí systém Chotětov, hasit CO2 Chotětov, hasit oxid uhličitý Chotětov, hasit s inergen Chotětov, čisté hasivo Chotětov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotětov, vodní hasící přístroj Chotětov, sněhový hasící přístroj Chotětov, pěnový hasící přístroj Chotětov, požární zabezpečení Chotětov, požární bezpečnost Chotětov, protipožární ochrana Chotětov, servisní organizace hasících přístrojů Chotětov, hasící syytémy serverovny Chotětov,hasící filter Chotětov, hasící přístroje pro cnc stroje Chotětov, hasící systémy pro autobusy Chotětov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.