Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotěšov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotěšov, hasicí přístroje Chotěšov, školení na hasicí přístroje Chotěšov, prodej hasicích systémů Chotěšov, prodej hasicích přístrojů Chotěšov, hasiva a hasicí příslušenství Chotěšov, Tepostop Chotěšov, firestop Chotěšov, hasicí systémy Chotěšov, hasicí zařízení Chotěšov, hasicí přístroje Chotěšov, požární ochrana Chotěšov, stabilní hasicí zařízení Chotěšov, lokální stabilní hasicí zařízení Chotěšov, automatický hasicí systém Chotěšov, samočinný hasicí systém Chotěšov, hasit CO2 Chotěšov, hasit oxid uhličitý Chotěšov, hasit s inergen Chotěšov, čisté hasivo Chotěšov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotěšov, vodní hasící přístroj Chotěšov, sněhový hasící přístroj Chotěšov, pěnový hasící přístroj Chotěšov, požární zabezpečení Chotěšov, požární bezpečnost Chotěšov, protipožární ochrana Chotěšov, servisní organizace hasících přístrojů Chotěšov, hasící syytémy serverovny Chotěšov,hasící filter Chotěšov, hasící přístroje pro cnc stroje Chotěšov, hasící systémy pro autobusy Chotěšov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.