Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotěšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotěšice, hasicí přístroje Chotěšice, školení na hasicí přístroje Chotěšice, prodej hasicích systémů Chotěšice, prodej hasicích přístrojů Chotěšice, hasiva a hasicí příslušenství Chotěšice, Tepostop Chotěšice, firestop Chotěšice, hasicí systémy Chotěšice, hasicí zařízení Chotěšice, hasicí přístroje Chotěšice, požární ochrana Chotěšice, stabilní hasicí zařízení Chotěšice, lokální stabilní hasicí zařízení Chotěšice, automatický hasicí systém Chotěšice, samočinný hasicí systém Chotěšice, hasit CO2 Chotěšice, hasit oxid uhličitý Chotěšice, hasit s inergen Chotěšice, čisté hasivo Chotěšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotěšice, vodní hasící přístroj Chotěšice, sněhový hasící přístroj Chotěšice, pěnový hasící přístroj Chotěšice, požární zabezpečení Chotěšice, požární bezpečnost Chotěšice, protipožární ochrana Chotěšice, servisní organizace hasících přístrojů Chotěšice, hasící syytémy serverovny Chotěšice,hasící filter Chotěšice, hasící přístroje pro cnc stroje Chotěšice, hasící systémy pro autobusy Chotěšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.