Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotěnov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotěnov, hasicí přístroje Chotěnov, školení na hasicí přístroje Chotěnov, prodej hasicích systémů Chotěnov, prodej hasicích přístrojů Chotěnov, hasiva a hasicí příslušenství Chotěnov, Tepostop Chotěnov, firestop Chotěnov, hasicí systémy Chotěnov, hasicí zařízení Chotěnov, hasicí přístroje Chotěnov, požární ochrana Chotěnov, stabilní hasicí zařízení Chotěnov, lokální stabilní hasicí zařízení Chotěnov, automatický hasicí systém Chotěnov, samočinný hasicí systém Chotěnov, hasit CO2 Chotěnov, hasit oxid uhličitý Chotěnov, hasit s inergen Chotěnov, čisté hasivo Chotěnov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotěnov, vodní hasící přístroj Chotěnov, sněhový hasící přístroj Chotěnov, pěnový hasící přístroj Chotěnov, požární zabezpečení Chotěnov, požární bezpečnost Chotěnov, protipožární ochrana Chotěnov, servisní organizace hasících přístrojů Chotěnov, hasící syytémy serverovny Chotěnov,hasící filter Chotěnov, hasící přístroje pro cnc stroje Chotěnov, hasící systémy pro autobusy Chotěnov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.