Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotěmice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotěmice, hasicí přístroje Chotěmice, školení na hasicí přístroje Chotěmice, prodej hasicích systémů Chotěmice, prodej hasicích přístrojů Chotěmice, hasiva a hasicí příslušenství Chotěmice, Tepostop Chotěmice, firestop Chotěmice, hasicí systémy Chotěmice, hasicí zařízení Chotěmice, hasicí přístroje Chotěmice, požární ochrana Chotěmice, stabilní hasicí zařízení Chotěmice, lokální stabilní hasicí zařízení Chotěmice, automatický hasicí systém Chotěmice, samočinný hasicí systém Chotěmice, hasit CO2 Chotěmice, hasit oxid uhličitý Chotěmice, hasit s inergen Chotěmice, čisté hasivo Chotěmice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotěmice, vodní hasící přístroj Chotěmice, sněhový hasící přístroj Chotěmice, pěnový hasící přístroj Chotěmice, požární zabezpečení Chotěmice, požární bezpečnost Chotěmice, protipožární ochrana Chotěmice, servisní organizace hasících přístrojů Chotěmice, hasící syytémy serverovny Chotěmice,hasící filter Chotěmice, hasící přístroje pro cnc stroje Chotěmice, hasící systémy pro autobusy Chotěmice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.