Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choteč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choteč, hasicí přístroje Choteč, školení na hasicí přístroje Choteč, prodej hasicích systémů Choteč, prodej hasicích přístrojů Choteč, hasiva a hasicí příslušenství Choteč, Tepostop Choteč, firestop Choteč, hasicí systémy Choteč, hasicí zařízení Choteč, hasicí přístroje Choteč, požární ochrana Choteč, stabilní hasicí zařízení Choteč, lokální stabilní hasicí zařízení Choteč, automatický hasicí systém Choteč, samočinný hasicí systém Choteč, hasit CO2 Choteč, hasit oxid uhličitý Choteč, hasit s inergen Choteč, čisté hasivo Choteč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choteč, vodní hasící přístroj Choteč, sněhový hasící přístroj Choteč, pěnový hasící přístroj Choteč, požární zabezpečení Choteč, požární bezpečnost Choteč, protipožární ochrana Choteč, servisní organizace hasících přístrojů Choteč, hasící syytémy serverovny Choteč,hasící filter Choteč, hasící přístroje pro cnc stroje Choteč, hasící systémy pro autobusy Choteč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.