Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chotěbudice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chotěbudice, hasicí přístroje Chotěbudice, školení na hasicí přístroje Chotěbudice, prodej hasicích systémů Chotěbudice, prodej hasicích přístrojů Chotěbudice, hasiva a hasicí příslušenství Chotěbudice, Tepostop Chotěbudice, firestop Chotěbudice, hasicí systémy Chotěbudice, hasicí zařízení Chotěbudice, hasicí přístroje Chotěbudice, požární ochrana Chotěbudice, stabilní hasicí zařízení Chotěbudice, lokální stabilní hasicí zařízení Chotěbudice, automatický hasicí systém Chotěbudice, samočinný hasicí systém Chotěbudice, hasit CO2 Chotěbudice, hasit oxid uhličitý Chotěbudice, hasit s inergen Chotěbudice, čisté hasivo Chotěbudice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chotěbudice, vodní hasící přístroj Chotěbudice, sněhový hasící přístroj Chotěbudice, pěnový hasící přístroj Chotěbudice, požární zabezpečení Chotěbudice, požární bezpečnost Chotěbudice, protipožární ochrana Chotěbudice, servisní organizace hasících přístrojů Chotěbudice, hasící syytémy serverovny Chotěbudice,hasící filter Chotěbudice, hasící přístroje pro cnc stroje Chotěbudice, hasící systémy pro autobusy Chotěbudice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.