Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choťánky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choťánky, hasicí přístroje Choťánky, školení na hasicí přístroje Choťánky, prodej hasicích systémů Choťánky, prodej hasicích přístrojů Choťánky, hasiva a hasicí příslušenství Choťánky, Tepostop Choťánky, firestop Choťánky, hasicí systémy Choťánky, hasicí zařízení Choťánky, hasicí přístroje Choťánky, požární ochrana Choťánky, stabilní hasicí zařízení Choťánky, lokální stabilní hasicí zařízení Choťánky, automatický hasicí systém Choťánky, samočinný hasicí systém Choťánky, hasit CO2 Choťánky, hasit oxid uhličitý Choťánky, hasit s inergen Choťánky, čisté hasivo Choťánky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choťánky, vodní hasící přístroj Choťánky, sněhový hasící přístroj Choťánky, pěnový hasící přístroj Choťánky, požární zabezpečení Choťánky, požární bezpečnost Choťánky, protipožární ochrana Choťánky, servisní organizace hasících přístrojů Choťánky, hasící syytémy serverovny Choťánky,hasící filter Choťánky, hasící přístroje pro cnc stroje Choťánky, hasící systémy pro autobusy Choťánky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.