Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chorušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chorušice, hasicí přístroje Chorušice, školení na hasicí přístroje Chorušice, prodej hasicích systémů Chorušice, prodej hasicích přístrojů Chorušice, hasiva a hasicí příslušenství Chorušice, Tepostop Chorušice, firestop Chorušice, hasicí systémy Chorušice, hasicí zařízení Chorušice, hasicí přístroje Chorušice, požární ochrana Chorušice, stabilní hasicí zařízení Chorušice, lokální stabilní hasicí zařízení Chorušice, automatický hasicí systém Chorušice, samočinný hasicí systém Chorušice, hasit CO2 Chorušice, hasit oxid uhličitý Chorušice, hasit s inergen Chorušice, čisté hasivo Chorušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chorušice, vodní hasící přístroj Chorušice, sněhový hasící přístroj Chorušice, pěnový hasící přístroj Chorušice, požární zabezpečení Chorušice, požární bezpečnost Chorušice, protipožární ochrana Chorušice, servisní organizace hasících přístrojů Chorušice, hasící syytémy serverovny Chorušice,hasící filter Chorušice, hasící přístroje pro cnc stroje Chorušice, hasící systémy pro autobusy Chorušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.