Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chornice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chornice, hasicí přístroje Chornice, školení na hasicí přístroje Chornice, prodej hasicích systémů Chornice, prodej hasicích přístrojů Chornice, hasiva a hasicí příslušenství Chornice, Tepostop Chornice, firestop Chornice, hasicí systémy Chornice, hasicí zařízení Chornice, hasicí přístroje Chornice, požární ochrana Chornice, stabilní hasicí zařízení Chornice, lokální stabilní hasicí zařízení Chornice, automatický hasicí systém Chornice, samočinný hasicí systém Chornice, hasit CO2 Chornice, hasit oxid uhličitý Chornice, hasit s inergen Chornice, čisté hasivo Chornice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chornice, vodní hasící přístroj Chornice, sněhový hasící přístroj Chornice, pěnový hasící přístroj Chornice, požární zabezpečení Chornice, požární bezpečnost Chornice, protipožární ochrana Chornice, servisní organizace hasících přístrojů Chornice, hasící syytémy serverovny Chornice,hasící filter Chornice, hasící přístroje pro cnc stroje Chornice, hasící systémy pro autobusy Chornice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.