Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choratice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choratice, hasicí přístroje Choratice, školení na hasicí přístroje Choratice, prodej hasicích systémů Choratice, prodej hasicích přístrojů Choratice, hasiva a hasicí příslušenství Choratice, Tepostop Choratice, firestop Choratice, hasicí systémy Choratice, hasicí zařízení Choratice, hasicí přístroje Choratice, požární ochrana Choratice, stabilní hasicí zařízení Choratice, lokální stabilní hasicí zařízení Choratice, automatický hasicí systém Choratice, samočinný hasicí systém Choratice, hasit CO2 Choratice, hasit oxid uhličitý Choratice, hasit s inergen Choratice, čisté hasivo Choratice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choratice, vodní hasící přístroj Choratice, sněhový hasící přístroj Choratice, pěnový hasící přístroj Choratice, požární zabezpečení Choratice, požární bezpečnost Choratice, protipožární ochrana Choratice, servisní organizace hasících přístrojů Choratice, hasící syytémy serverovny Choratice,hasící filter Choratice, hasící přístroje pro cnc stroje Choratice, hasící systémy pro autobusy Choratice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.