Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chomýž

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chomýž, hasicí přístroje Chomýž, školení na hasicí přístroje Chomýž, prodej hasicích systémů Chomýž, prodej hasicích přístrojů Chomýž, hasiva a hasicí příslušenství Chomýž, Tepostop Chomýž, firestop Chomýž, hasicí systémy Chomýž, hasicí zařízení Chomýž, hasicí přístroje Chomýž, požární ochrana Chomýž, stabilní hasicí zařízení Chomýž, lokální stabilní hasicí zařízení Chomýž, automatický hasicí systém Chomýž, samočinný hasicí systém Chomýž, hasit CO2 Chomýž, hasit oxid uhličitý Chomýž, hasit s inergen Chomýž, čisté hasivo Chomýž, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chomýž, vodní hasící přístroj Chomýž, sněhový hasící přístroj Chomýž, pěnový hasící přístroj Chomýž, požární zabezpečení Chomýž, požární bezpečnost Chomýž, protipožární ochrana Chomýž, servisní organizace hasících přístrojů Chomýž, hasící syytémy serverovny Chomýž,hasící filter Chomýž, hasící přístroje pro cnc stroje Chomýž, hasící systémy pro autobusy Chomýž, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.