Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chomutice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chomutice, hasicí přístroje Chomutice, školení na hasicí přístroje Chomutice, prodej hasicích systémů Chomutice, prodej hasicích přístrojů Chomutice, hasiva a hasicí příslušenství Chomutice, Tepostop Chomutice, firestop Chomutice, hasicí systémy Chomutice, hasicí zařízení Chomutice, hasicí přístroje Chomutice, požární ochrana Chomutice, stabilní hasicí zařízení Chomutice, lokální stabilní hasicí zařízení Chomutice, automatický hasicí systém Chomutice, samočinný hasicí systém Chomutice, hasit CO2 Chomutice, hasit oxid uhličitý Chomutice, hasit s inergen Chomutice, čisté hasivo Chomutice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chomutice, vodní hasící přístroj Chomutice, sněhový hasící přístroj Chomutice, pěnový hasící přístroj Chomutice, požární zabezpečení Chomutice, požární bezpečnost Chomutice, protipožární ochrana Chomutice, servisní organizace hasících přístrojů Chomutice, hasící syytémy serverovny Chomutice,hasící filter Chomutice, hasící přístroje pro cnc stroje Chomutice, hasící systémy pro autobusy Chomutice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.