Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chomle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chomle, hasicí přístroje Chomle, školení na hasicí přístroje Chomle, prodej hasicích systémů Chomle, prodej hasicích přístrojů Chomle, hasiva a hasicí příslušenství Chomle, Tepostop Chomle, firestop Chomle, hasicí systémy Chomle, hasicí zařízení Chomle, hasicí přístroje Chomle, požární ochrana Chomle, stabilní hasicí zařízení Chomle, lokální stabilní hasicí zařízení Chomle, automatický hasicí systém Chomle, samočinný hasicí systém Chomle, hasit CO2 Chomle, hasit oxid uhličitý Chomle, hasit s inergen Chomle, čisté hasivo Chomle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chomle, vodní hasící přístroj Chomle, sněhový hasící přístroj Chomle, pěnový hasící přístroj Chomle, požární zabezpečení Chomle, požární bezpečnost Chomle, protipožární ochrana Chomle, servisní organizace hasících přístrojů Chomle, hasící syytémy serverovny Chomle,hasící filter Chomle, hasící přístroje pro cnc stroje Chomle, hasící systémy pro autobusy Chomle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.