Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choltice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choltice, hasicí přístroje Choltice, školení na hasicí přístroje Choltice, prodej hasicích systémů Choltice, prodej hasicích přístrojů Choltice, hasiva a hasicí příslušenství Choltice, Tepostop Choltice, firestop Choltice, hasicí systémy Choltice, hasicí zařízení Choltice, hasicí přístroje Choltice, požární ochrana Choltice, stabilní hasicí zařízení Choltice, lokální stabilní hasicí zařízení Choltice, automatický hasicí systém Choltice, samočinný hasicí systém Choltice, hasit CO2 Choltice, hasit oxid uhličitý Choltice, hasit s inergen Choltice, čisté hasivo Choltice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choltice, vodní hasící přístroj Choltice, sněhový hasící přístroj Choltice, pěnový hasící přístroj Choltice, požární zabezpečení Choltice, požární bezpečnost Choltice, protipožární ochrana Choltice, servisní organizace hasících přístrojů Choltice, hasící syytémy serverovny Choltice,hasící filter Choltice, hasící přístroje pro cnc stroje Choltice, hasící systémy pro autobusy Choltice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.