Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cholina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cholina, hasicí přístroje Cholina, školení na hasicí přístroje Cholina, prodej hasicích systémů Cholina, prodej hasicích přístrojů Cholina, hasiva a hasicí příslušenství Cholina, Tepostop Cholina, firestop Cholina, hasicí systémy Cholina, hasicí zařízení Cholina, hasicí přístroje Cholina, požární ochrana Cholina, stabilní hasicí zařízení Cholina, lokální stabilní hasicí zařízení Cholina, automatický hasicí systém Cholina, samočinný hasicí systém Cholina, hasit CO2 Cholina, hasit oxid uhličitý Cholina, hasit s inergen Cholina, čisté hasivo Cholina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cholina, vodní hasící přístroj Cholina, sněhový hasící přístroj Cholina, pěnový hasící přístroj Cholina, požární zabezpečení Cholina, požární bezpečnost Cholina, protipožární ochrana Cholina, servisní organizace hasících přístrojů Cholina, hasící syytémy serverovny Cholina,hasící filter Cholina, hasící přístroje pro cnc stroje Cholina, hasící systémy pro autobusy Cholina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.