Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cholenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cholenice, hasicí přístroje Cholenice, školení na hasicí přístroje Cholenice, prodej hasicích systémů Cholenice, prodej hasicích přístrojů Cholenice, hasiva a hasicí příslušenství Cholenice, Tepostop Cholenice, firestop Cholenice, hasicí systémy Cholenice, hasicí zařízení Cholenice, hasicí přístroje Cholenice, požární ochrana Cholenice, stabilní hasicí zařízení Cholenice, lokální stabilní hasicí zařízení Cholenice, automatický hasicí systém Cholenice, samočinný hasicí systém Cholenice, hasit CO2 Cholenice, hasit oxid uhličitý Cholenice, hasit s inergen Cholenice, čisté hasivo Cholenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cholenice, vodní hasící přístroj Cholenice, sněhový hasící přístroj Cholenice, pěnový hasící přístroj Cholenice, požární zabezpečení Cholenice, požární bezpečnost Cholenice, protipožární ochrana Cholenice, servisní organizace hasících přístrojů Cholenice, hasící syytémy serverovny Cholenice,hasící filter Cholenice, hasící přístroje pro cnc stroje Cholenice, hasící systémy pro autobusy Cholenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.