Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodský Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodský Újezd, hasicí přístroje Chodský Újezd, školení na hasicí přístroje Chodský Újezd, prodej hasicích systémů Chodský Újezd, prodej hasicích přístrojů Chodský Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Chodský Újezd, Tepostop Chodský Újezd, firestop Chodský Újezd, hasicí systémy Chodský Újezd, hasicí zařízení Chodský Újezd, hasicí přístroje Chodský Újezd, požární ochrana Chodský Újezd, stabilní hasicí zařízení Chodský Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Chodský Újezd, automatický hasicí systém Chodský Újezd, samočinný hasicí systém Chodský Újezd, hasit CO2 Chodský Újezd, hasit oxid uhličitý Chodský Újezd, hasit s inergen Chodský Újezd, čisté hasivo Chodský Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodský Újezd, vodní hasící přístroj Chodský Újezd, sněhový hasící přístroj Chodský Újezd, pěnový hasící přístroj Chodský Újezd, požární zabezpečení Chodský Újezd, požární bezpečnost Chodský Újezd, protipožární ochrana Chodský Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Chodský Újezd, hasící syytémy serverovny Chodský Újezd,hasící filter Chodský Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Chodský Újezd, hasící systémy pro autobusy Chodský Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.