Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodská Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodská Lhota, hasicí přístroje Chodská Lhota, školení na hasicí přístroje Chodská Lhota, prodej hasicích systémů Chodská Lhota, prodej hasicích přístrojů Chodská Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Chodská Lhota, Tepostop Chodská Lhota, firestop Chodská Lhota, hasicí systémy Chodská Lhota, hasicí zařízení Chodská Lhota, hasicí přístroje Chodská Lhota, požární ochrana Chodská Lhota, stabilní hasicí zařízení Chodská Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Chodská Lhota, automatický hasicí systém Chodská Lhota, samočinný hasicí systém Chodská Lhota, hasit CO2 Chodská Lhota, hasit oxid uhličitý Chodská Lhota, hasit s inergen Chodská Lhota, čisté hasivo Chodská Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodská Lhota, vodní hasící přístroj Chodská Lhota, sněhový hasící přístroj Chodská Lhota, pěnový hasící přístroj Chodská Lhota, požární zabezpečení Chodská Lhota, požární bezpečnost Chodská Lhota, protipožární ochrana Chodská Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Chodská Lhota, hasící syytémy serverovny Chodská Lhota,hasící filter Chodská Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Chodská Lhota, hasící systémy pro autobusy Chodská Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.