Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodovlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodovlice, hasicí přístroje Chodovlice, školení na hasicí přístroje Chodovlice, prodej hasicích systémů Chodovlice, prodej hasicích přístrojů Chodovlice, hasiva a hasicí příslušenství Chodovlice, Tepostop Chodovlice, firestop Chodovlice, hasicí systémy Chodovlice, hasicí zařízení Chodovlice, hasicí přístroje Chodovlice, požární ochrana Chodovlice, stabilní hasicí zařízení Chodovlice, lokální stabilní hasicí zařízení Chodovlice, automatický hasicí systém Chodovlice, samočinný hasicí systém Chodovlice, hasit CO2 Chodovlice, hasit oxid uhličitý Chodovlice, hasit s inergen Chodovlice, čisté hasivo Chodovlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodovlice, vodní hasící přístroj Chodovlice, sněhový hasící přístroj Chodovlice, pěnový hasící přístroj Chodovlice, požární zabezpečení Chodovlice, požární bezpečnost Chodovlice, protipožární ochrana Chodovlice, servisní organizace hasících přístrojů Chodovlice, hasící syytémy serverovny Chodovlice,hasící filter Chodovlice, hasící přístroje pro cnc stroje Chodovlice, hasící systémy pro autobusy Chodovlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.