Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodová Planá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodová Planá, hasicí přístroje Chodová Planá, školení na hasicí přístroje Chodová Planá, prodej hasicích systémů Chodová Planá, prodej hasicích přístrojů Chodová Planá, hasiva a hasicí příslušenství Chodová Planá, Tepostop Chodová Planá, firestop Chodová Planá, hasicí systémy Chodová Planá, hasicí zařízení Chodová Planá, hasicí přístroje Chodová Planá, požární ochrana Chodová Planá, stabilní hasicí zařízení Chodová Planá, lokální stabilní hasicí zařízení Chodová Planá, automatický hasicí systém Chodová Planá, samočinný hasicí systém Chodová Planá, hasit CO2 Chodová Planá, hasit oxid uhličitý Chodová Planá, hasit s inergen Chodová Planá, čisté hasivo Chodová Planá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodová Planá, vodní hasící přístroj Chodová Planá, sněhový hasící přístroj Chodová Planá, pěnový hasící přístroj Chodová Planá, požární zabezpečení Chodová Planá, požární bezpečnost Chodová Planá, protipožární ochrana Chodová Planá, servisní organizace hasících přístrojů Chodová Planá, hasící syytémy serverovny Chodová Planá,hasící filter Chodová Planá, hasící přístroje pro cnc stroje Chodová Planá, hasící systémy pro autobusy Chodová Planá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.