Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodov, hasicí přístroje Chodov, školení na hasicí přístroje Chodov, prodej hasicích systémů Chodov, prodej hasicích přístrojů Chodov, hasiva a hasicí příslušenství Chodov, Tepostop Chodov, firestop Chodov, hasicí systémy Chodov, hasicí zařízení Chodov, hasicí přístroje Chodov, požární ochrana Chodov, stabilní hasicí zařízení Chodov, lokální stabilní hasicí zařízení Chodov, automatický hasicí systém Chodov, samočinný hasicí systém Chodov, hasit CO2 Chodov, hasit oxid uhličitý Chodov, hasit s inergen Chodov, čisté hasivo Chodov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodov, vodní hasící přístroj Chodov, sněhový hasící přístroj Chodov, pěnový hasící přístroj Chodov, požární zabezpečení Chodov, požární bezpečnost Chodov, protipožární ochrana Chodov, servisní organizace hasících přístrojů Chodov, hasící syytémy serverovny Chodov,hasící filter Chodov, hasící přístroje pro cnc stroje Chodov, hasící systémy pro autobusy Chodov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.