Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chodouny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chodouny, hasicí přístroje Chodouny, školení na hasicí přístroje Chodouny, prodej hasicích systémů Chodouny, prodej hasicích přístrojů Chodouny, hasiva a hasicí příslušenství Chodouny, Tepostop Chodouny, firestop Chodouny, hasicí systémy Chodouny, hasicí zařízení Chodouny, hasicí přístroje Chodouny, požární ochrana Chodouny, stabilní hasicí zařízení Chodouny, lokální stabilní hasicí zařízení Chodouny, automatický hasicí systém Chodouny, samočinný hasicí systém Chodouny, hasit CO2 Chodouny, hasit oxid uhličitý Chodouny, hasit s inergen Chodouny, čisté hasivo Chodouny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chodouny, vodní hasící přístroj Chodouny, sněhový hasící přístroj Chodouny, pěnový hasící přístroj Chodouny, požární zabezpečení Chodouny, požární bezpečnost Chodouny, protipožární ochrana Chodouny, servisní organizace hasících přístrojů Chodouny, hasící syytémy serverovny Chodouny,hasící filter Chodouny, hasící přístroje pro cnc stroje Chodouny, hasící systémy pro autobusy Chodouny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.