Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chocnějovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chocnějovice, hasicí přístroje Chocnějovice, školení na hasicí přístroje Chocnějovice, prodej hasicích systémů Chocnějovice, prodej hasicích přístrojů Chocnějovice, hasiva a hasicí příslušenství Chocnějovice, Tepostop Chocnějovice, firestop Chocnějovice, hasicí systémy Chocnějovice, hasicí zařízení Chocnějovice, hasicí přístroje Chocnějovice, požární ochrana Chocnějovice, stabilní hasicí zařízení Chocnějovice, lokální stabilní hasicí zařízení Chocnějovice, automatický hasicí systém Chocnějovice, samočinný hasicí systém Chocnějovice, hasit CO2 Chocnějovice, hasit oxid uhličitý Chocnějovice, hasit s inergen Chocnějovice, čisté hasivo Chocnějovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chocnějovice, vodní hasící přístroj Chocnějovice, sněhový hasící přístroj Chocnějovice, pěnový hasící přístroj Chocnějovice, požární zabezpečení Chocnějovice, požární bezpečnost Chocnějovice, protipožární ochrana Chocnějovice, servisní organizace hasících přístrojů Chocnějovice, hasící syytémy serverovny Chocnějovice,hasící filter Chocnějovice, hasící přístroje pro cnc stroje Chocnějovice, hasící systémy pro autobusy Chocnějovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.