Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chocerady

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chocerady, hasicí přístroje Chocerady, školení na hasicí přístroje Chocerady, prodej hasicích systémů Chocerady, prodej hasicích přístrojů Chocerady, hasiva a hasicí příslušenství Chocerady, Tepostop Chocerady, firestop Chocerady, hasicí systémy Chocerady, hasicí zařízení Chocerady, hasicí přístroje Chocerady, požární ochrana Chocerady, stabilní hasicí zařízení Chocerady, lokální stabilní hasicí zařízení Chocerady, automatický hasicí systém Chocerady, samočinný hasicí systém Chocerady, hasit CO2 Chocerady, hasit oxid uhličitý Chocerady, hasit s inergen Chocerady, čisté hasivo Chocerady, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chocerady, vodní hasící přístroj Chocerady, sněhový hasící přístroj Chocerady, pěnový hasící přístroj Chocerady, požární zabezpečení Chocerady, požární bezpečnost Chocerady, protipožární ochrana Chocerady, servisní organizace hasících přístrojů Chocerady, hasící syytémy serverovny Chocerady,hasící filter Chocerady, hasící přístroje pro cnc stroje Chocerady, hasící systémy pro autobusy Chocerady, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.