Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chocenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chocenice, hasicí přístroje Chocenice, školení na hasicí přístroje Chocenice, prodej hasicích systémů Chocenice, prodej hasicích přístrojů Chocenice, hasiva a hasicí příslušenství Chocenice, Tepostop Chocenice, firestop Chocenice, hasicí systémy Chocenice, hasicí zařízení Chocenice, hasicí přístroje Chocenice, požární ochrana Chocenice, stabilní hasicí zařízení Chocenice, lokální stabilní hasicí zařízení Chocenice, automatický hasicí systém Chocenice, samočinný hasicí systém Chocenice, hasit CO2 Chocenice, hasit oxid uhličitý Chocenice, hasit s inergen Chocenice, čisté hasivo Chocenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chocenice, vodní hasící přístroj Chocenice, sněhový hasící přístroj Chocenice, pěnový hasící přístroj Chocenice, požární zabezpečení Chocenice, požární bezpečnost Chocenice, protipožární ochrana Chocenice, servisní organizace hasících přístrojů Chocenice, hasící syytémy serverovny Chocenice,hasící filter Chocenice, hasící přístroje pro cnc stroje Chocenice, hasící systémy pro autobusy Chocenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.