Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Choceň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Choceň, hasicí přístroje Choceň, školení na hasicí přístroje Choceň, prodej hasicích systémů Choceň, prodej hasicích přístrojů Choceň, hasiva a hasicí příslušenství Choceň, Tepostop Choceň, firestop Choceň, hasicí systémy Choceň, hasicí zařízení Choceň, hasicí přístroje Choceň, požární ochrana Choceň, stabilní hasicí zařízení Choceň, lokální stabilní hasicí zařízení Choceň, automatický hasicí systém Choceň, samočinný hasicí systém Choceň, hasit CO2 Choceň, hasit oxid uhličitý Choceň, hasit s inergen Choceň, čisté hasivo Choceň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Choceň, vodní hasící přístroj Choceň, sněhový hasící přístroj Choceň, pěnový hasící přístroj Choceň, požární zabezpečení Choceň, požární bezpečnost Choceň, protipožární ochrana Choceň, servisní organizace hasících přístrojů Choceň, hasící syytémy serverovny Choceň,hasící filter Choceň, hasící přístroje pro cnc stroje Choceň, hasící systémy pro autobusy Choceň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.