Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chobot

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chobot, hasicí přístroje Chobot, školení na hasicí přístroje Chobot, prodej hasicích systémů Chobot, prodej hasicích přístrojů Chobot, hasiva a hasicí příslušenství Chobot, Tepostop Chobot, firestop Chobot, hasicí systémy Chobot, hasicí zařízení Chobot, hasicí přístroje Chobot, požární ochrana Chobot, stabilní hasicí zařízení Chobot, lokální stabilní hasicí zařízení Chobot, automatický hasicí systém Chobot, samočinný hasicí systém Chobot, hasit CO2 Chobot, hasit oxid uhličitý Chobot, hasit s inergen Chobot, čisté hasivo Chobot, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chobot, vodní hasící přístroj Chobot, sněhový hasící přístroj Chobot, pěnový hasící přístroj Chobot, požární zabezpečení Chobot, požární bezpečnost Chobot, protipožární ochrana Chobot, servisní organizace hasících přístrojů Chobot, hasící syytémy serverovny Chobot,hasící filter Chobot, hasící přístroje pro cnc stroje Chobot, hasící systémy pro autobusy Chobot, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.