Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chmelná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chmelná, hasicí přístroje Chmelná, školení na hasicí přístroje Chmelná, prodej hasicích systémů Chmelná, prodej hasicích přístrojů Chmelná, hasiva a hasicí příslušenství Chmelná, Tepostop Chmelná, firestop Chmelná, hasicí systémy Chmelná, hasicí zařízení Chmelná, hasicí přístroje Chmelná, požární ochrana Chmelná, stabilní hasicí zařízení Chmelná, lokální stabilní hasicí zařízení Chmelná, automatický hasicí systém Chmelná, samočinný hasicí systém Chmelná, hasit CO2 Chmelná, hasit oxid uhličitý Chmelná, hasit s inergen Chmelná, čisté hasivo Chmelná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chmelná, vodní hasící přístroj Chmelná, sněhový hasící přístroj Chmelná, pěnový hasící přístroj Chmelná, požární zabezpečení Chmelná, požární bezpečnost Chmelná, protipožární ochrana Chmelná, servisní organizace hasících přístrojů Chmelná, hasící syytémy serverovny Chmelná,hasící filter Chmelná, hasící přístroje pro cnc stroje Chmelná, hasící systémy pro autobusy Chmelná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.