Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlustina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlustina, hasicí přístroje Chlustina, školení na hasicí přístroje Chlustina, prodej hasicích systémů Chlustina, prodej hasicích přístrojů Chlustina, hasiva a hasicí příslušenství Chlustina, Tepostop Chlustina, firestop Chlustina, hasicí systémy Chlustina, hasicí zařízení Chlustina, hasicí přístroje Chlustina, požární ochrana Chlustina, stabilní hasicí zařízení Chlustina, lokální stabilní hasicí zařízení Chlustina, automatický hasicí systém Chlustina, samočinný hasicí systém Chlustina, hasit CO2 Chlustina, hasit oxid uhličitý Chlustina, hasit s inergen Chlustina, čisté hasivo Chlustina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlustina, vodní hasící přístroj Chlustina, sněhový hasící přístroj Chlustina, pěnový hasící přístroj Chlustina, požární zabezpečení Chlustina, požární bezpečnost Chlustina, protipožární ochrana Chlustina, servisní organizace hasících přístrojů Chlustina, hasící syytémy serverovny Chlustina,hasící filter Chlustina, hasící přístroje pro cnc stroje Chlustina, hasící systémy pro autobusy Chlustina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.