Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumy, hasicí přístroje Chlumy, školení na hasicí přístroje Chlumy, prodej hasicích systémů Chlumy, prodej hasicích přístrojů Chlumy, hasiva a hasicí příslušenství Chlumy, Tepostop Chlumy, firestop Chlumy, hasicí systémy Chlumy, hasicí zařízení Chlumy, hasicí přístroje Chlumy, požární ochrana Chlumy, stabilní hasicí zařízení Chlumy, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumy, automatický hasicí systém Chlumy, samočinný hasicí systém Chlumy, hasit CO2 Chlumy, hasit oxid uhličitý Chlumy, hasit s inergen Chlumy, čisté hasivo Chlumy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumy, vodní hasící přístroj Chlumy, sněhový hasící přístroj Chlumy, pěnový hasící přístroj Chlumy, požární zabezpečení Chlumy, požární bezpečnost Chlumy, protipožární ochrana Chlumy, servisní organizace hasících přístrojů Chlumy, hasící syytémy serverovny Chlumy,hasící filter Chlumy, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumy, hasící systémy pro autobusy Chlumy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.