Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumín, hasicí přístroje Chlumín, školení na hasicí přístroje Chlumín, prodej hasicích systémů Chlumín, prodej hasicích přístrojů Chlumín, hasiva a hasicí příslušenství Chlumín, Tepostop Chlumín, firestop Chlumín, hasicí systémy Chlumín, hasicí zařízení Chlumín, hasicí přístroje Chlumín, požární ochrana Chlumín, stabilní hasicí zařízení Chlumín, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumín, automatický hasicí systém Chlumín, samočinný hasicí systém Chlumín, hasit CO2 Chlumín, hasit oxid uhličitý Chlumín, hasit s inergen Chlumín, čisté hasivo Chlumín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumín, vodní hasící přístroj Chlumín, sněhový hasící přístroj Chlumín, pěnový hasící přístroj Chlumín, požární zabezpečení Chlumín, požární bezpečnost Chlumín, protipožární ochrana Chlumín, servisní organizace hasících přístrojů Chlumín, hasící syytémy serverovny Chlumín,hasící filter Chlumín, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumín, hasící systémy pro autobusy Chlumín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.