Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chlumětín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chlumětín, hasicí přístroje Chlumětín, školení na hasicí přístroje Chlumětín, prodej hasicích systémů Chlumětín, prodej hasicích přístrojů Chlumětín, hasiva a hasicí příslušenství Chlumětín, Tepostop Chlumětín, firestop Chlumětín, hasicí systémy Chlumětín, hasicí zařízení Chlumětín, hasicí přístroje Chlumětín, požární ochrana Chlumětín, stabilní hasicí zařízení Chlumětín, lokální stabilní hasicí zařízení Chlumětín, automatický hasicí systém Chlumětín, samočinný hasicí systém Chlumětín, hasit CO2 Chlumětín, hasit oxid uhličitý Chlumětín, hasit s inergen Chlumětín, čisté hasivo Chlumětín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chlumětín, vodní hasící přístroj Chlumětín, sněhový hasící přístroj Chlumětín, pěnový hasící přístroj Chlumětín, požární zabezpečení Chlumětín, požární bezpečnost Chlumětín, protipožární ochrana Chlumětín, servisní organizace hasících přístrojů Chlumětín, hasící syytémy serverovny Chlumětín,hasící filter Chlumětín, hasící přístroje pro cnc stroje Chlumětín, hasící systémy pro autobusy Chlumětín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.